So sánh MacBook Pro 13 inch với MacBook Air và iPad Pro

Trong hai tháng qua, Apple đã thổi làn gió mới vào MacBook Air 13 inch, MacBook Pro 13 inch và iPad Pro 12,9 i...